top of page

TERMINAI IR SĄLYGOS

1. Įvadas
 

1.1 Šios sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi mūsų svetaine.

1.2 Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis; atitinkamai, jei nesutinkate su šiomis sąlygomis ar bet kuria šių sąlygų dalimi, neturite naudotis mūsų svetaine.

1.3 Jei perkate mūsų svetainėje, paprašysime jūsų aiškiai sutikti su šiomis sąlygomis.

1.4 Jūs turite būti bent 18 metų amžiaus, kad galėtumėte naudotis mūsų svetaine; naudodamiesi mūsų svetaine arba sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs garantuojate ir pareiškiate mums, kad esate bent 18 metų amžiaus.

1.5 Mūsų svetainėje naudojami slapukai; naudodamiesi mūsų svetaine arba sutikdami su šiomis sąlygomis, sutinkate, kad mes naudotume slapukus pagal mūsų privatumo ir slapukų politikos sąlygas.

2. Autorių teisių pranešimas

2.1 Autorių teisės (c) 2018 GeoSmartPro Ltd.

2.2 Atsižvelgiant į aiškias šių taisyklių ir sąlygų nuostatas:

(a) mes kartu su mūsų licencijų išdavėjais valdome ir valdome visas autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises į mūsų svetainę ir mūsų svetainėje esančią medžiagą; ir

(b) visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į mūsų svetainę ir mūsų svetainėje esančią medžiagą yra saugomos.

3. Licencija naudoti svetainę

3.1 Galite:

(a) peržiūrėti mūsų svetainės puslapius žiniatinklio naršyklėje;

(b) atsisiųsti puslapius iš mūsų svetainės, kad būtų galima išsaugoti talpyklą žiniatinklio naršyklėje;

(c) spausdinti puslapius iš mūsų svetainės;

(d) transliuoti garso ir vaizdo failus iš mūsų svetainės; ir

(e) naudotis mūsų svetainės paslaugomis naudojant žiniatinklio naršyklę,

atsižvelgiant į kitas šių sąlygų nuostatas.

3.2 Išskyrus atvejus, kai aiškiai leidžiama 3.1 skirsnyje arba kitose šių taisyklių ir sąlygų nuostatose, jūs neturite atsisiųsti jokios medžiagos iš mūsų svetainės arba išsaugoti tokios medžiagos savo kompiuteryje.

3.3 Galite naudoti mūsų svetainę tik savo asmeniniais ir verslo tikslais ir negalite naudoti mūsų svetainės jokiais kitais tikslais.

3.4 Negalite redaguoti ar kitaip keisti jokios mūsų svetainėje esančios medžiagos, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šiose sąlygose.

3.5 Neturite:

(a) pakartotinai paskelbti medžiagą iš mūsų svetainės (įskaitant pakartotinį paskelbimą kitoje svetainėje);

(b) parduoti, išsinuomoti ar sublicencijuoti medžiagą iš mūsų svetainės;

(c) viešai rodyti bet kokią mūsų svetainės medžiagą;

(d) panaudoti medžiagą iš mūsų svetainės komerciniais tikslais; arba

(e) perskirstyti medžiagą iš mūsų svetainės.

3.6 Nepaisant 3.5 skirsnio, galite platinti mūsų naujienlaiškį spausdintu ir elektroniniu formatu bet kuriam asmeniui.

3.7 Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti prieigą prie mūsų svetainės sričių ar net visos mūsų svetainės; Jūs neturite apeiti, apeiti arba bandyti apeiti ar apeiti bet kokių prieigos ribojimo priemonių mūsų svetainėje.

4. Priimtinas naudojimas

4.1 Jūs neturite:

(a) bet kokiu būdu naudoti mūsų svetainę arba imtis bet kokių veiksmų, kurie sukelia arba gali pakenkti svetainei arba pabloginti svetainės veikimą, prieinamumą ar prieinamumą;

(b) naudoti mūsų svetainę bet kokiu neteisėtu, neteisėtu, nesąžiningu ar žalingu būdu arba susijusiu su bet kokiu neteisėtu, neteisėtu, nesąžiningu ar žalingu tikslu ar veikla;

(c) naudoti mūsų svetainę kopijuoti, saugoti, priglobti, perduoti, siųsti, naudoti, skelbti ar platinti bet kokią medžiagą, kurią sudaro (arba yra su jais susieta) bet kokia šnipinėjimo programa, kompiuterinis virusas, Trojos arklys, kirminas, klavišų paspaudimų registratorius, rootkit ar kita. Kenkėjiška kompiuterių programinė įranga;

(d) vykdyti bet kokią sistemingą arba automatizuotą duomenų rinkimo veiklą (įskaitant, bet neapsiribojant, išgryninimą, duomenų gavybą, duomenų išgavimą ir duomenų rinkimą) mūsų svetainėje arba su ja be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo;

(e) pasiekti ar kitaip sąveikauti su mūsų svetaine naudojant bet kokį robotą, vorą ar kitas automatizuotas priemones, išskyrus paieškos variklio indeksavimo tikslus;

(f) pažeisti mūsų svetainės robots.txt faile pateiktas direktyvas; arba

(g) naudoti mūsų svetainėje surinktus duomenis bet kokiai tiesioginės rinkodaros veiklai (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodarą el. paštu, SMS rinkodarą, telerinkodarą ir tiesioginį paštą).

4.2 Jūs neturite naudoti duomenų, surinktų iš mūsų svetainės, norėdami susisiekti su asmenimis, įmonėmis ar kitais asmenimis ar subjektais.

4.3 Jūs privalote užtikrinti, kad visa informacija, kurią mums pateikiate per mūsų svetainę arba susijusi su mūsų svetaine, yra teisinga, tiksli, naujausia, išsami ir neklaidinanti.

5. Produktai

5.1 Produktų reklama mūsų svetainėje yra „kvietimas gydytis“, o ne sutartinis pasiūlymas.

5.2 Mes galime periodiškai keisti mūsų svetainėje esančius produktus ir neįsipareigojame toliau tiekti kokio nors konkretaus produkto ar produkto rūšies.

5.3 Mūsų svetainėje nurodytos kainos gali būti nurodytos neteisingai.

5.4 Produktų pardavimui ir pirkimui per mūsų svetainę bus taikomos pardavimo sąlygos ir mes paprašysime jūsų sutikti su to dokumento sąlygomis kiekvieną kartą, kai perkate mūsų svetainėje.

5.5 Bet kurioms produktų apžvalgoms, kurias pateikiate paskelbti mūsų svetainėje, taikomos 9 ir 10 skilčių sąlygos.

9. Jūsų turinys: licencija
 

9.1 Šiose sąlygose „jūsų turinys“ reiškia visus darbus ir medžiagą (įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, grafiką, vaizdus, garso medžiagą, vaizdo medžiagą, garso ir vaizdo medžiagą, scenarijus, programinę įrangą ir failus), kuriuos pateikiate mums arba mūsų svetainė, skirta saugoti ar publikuoti, apdoroti arba perduoti per mūsų svetainę.

9.2 Jūs suteikiate mums galimybę atkurti, saugoti ir skelbti savo turinį šioje svetainėje ir bet kurioje kitoje svetainėje.

9.3 Jūs suteikiate mums teisę sublicencijuoti teises, licencijuotas pagal 9.2 skirsnį.

9.4 Jūs suteikiate mums teisę pareikšti ieškinį dėl teisių, licencijuotų pagal 9.2 skirsnį, pažeidimo.

9.5 Jūs atsisakote visų savo neturtinių teisių į savo turinį tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai; ir jūs garantuojate bei pareiškiate, kad buvo atsisakyta visų kitų neturtinių teisių į jūsų turinį tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai.

9.6 Jūs galite redaguoti savo turinį tiek, kiek leidžiama, naudodamiesi mūsų svetainėje esančia redagavimo funkcija.

9.7 Nepažeidžiant kitų mūsų teisių pagal šias taisykles ir sąlygas, jei kokiu nors būdu pažeidžiate kurią nors šių taisyklių ir sąlygų nuostatą arba jei pagrįstai įtariame, kad bet kokiu būdu pažeidėte šias sąlygas, galime ištrinti, atšaukti paskelbimą arba redaguoti bet kurį arba visą savo turinį.

10. Jūsų turinys: taisyklės

10.1 Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad jūsų turinys atitiks šias taisykles ir sąlygas.

10.2 Jūsų turinys neturi būti neteisėtas ar neteisėtas, neturi pažeisti jokio asmens įstatyminių teisių ir negali sukelti teisinių veiksmų prieš bet kurį asmenį (kiekvienu atveju bet kurioje jurisdikcijoje ir pagal taikomus įstatymus).

10.3 Jūsų turinys ir tai, kad mes naudojame jūsų turinį pagal šias taisykles ir sąlygas, neturi:

a) būti šmeižikiška arba piktybiškai melaginga;

b) būti nepadorus arba nepadorus;

c) pažeisti autorių teises, moralines teises, duomenų bazių teises, prekių ženklo teises, dizaino teises, perleidimo teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises;

d) pažeisti bet kokias teises į pasitikėjimą, teisę į privatumą arba teisę pagal duomenų apsaugos teisės aktus;

e) pateikti aplaidų patarimą arba pateikti bet kokį aplaidų pareiškimą;

f) yra kurstymas padaryti nusikaltimą, nurodymai padaryti nusikaltimą arba skatinama nusikalstama veikla;

g) neprieštarauti bet kokiam teismui arba pažeisti bet kokį teismo įsakymą;

h) nepažeisti rasinės ar religinės neapykantos ar diskriminacijos teisės aktų;

i) būti šventvagiška;

j) pažeisti oficialių paslapčių teisės aktus;

k) pažeidinėti bet kokius sutartinius įsipareigojimus bet kuriam asmeniui;

l) aiškiai, atvirai ar nepagrįstai vaizduoti smurtą;

m) būti pornografiniais, nešvankiais, dviprasmiškais arba seksualinio pobūdžio;

n) būti netiesa, klaidinga, netiksli ar klaidinanti;

o) sudaryti iš bet kokių instrukcijų, patarimų ar kitos informacijos, į kurią gali būti imtasi veiksmų ir kurios gali sukelti ligą, sužalojimą ar mirtį arba bet kokius kitus nuostolius ar žalą, arba juos sudaro bet kokie nurodymai, patarimai ar kita informacija;

(p) sudaryti šlamštą;

(q) būti įžeidžiantis, apgaulingas, apgaulingas, grasinantis, įžeidžiantis, priekabiaujantis, asocialus, grėsmingas, kurstantis neapykantą, diskriminuojantis ar kurstantis; arba

r) kelti susierzinimą, nepatogumus ar nereikalingą nerimą bet kuriam asmeniui.

11. Pranešti apie piktnaudžiavimą

11.1 Jei sužinosite apie bet kokią neteisėtą medžiagą ar veiklą mūsų svetainėje arba apie bet kokią medžiagą ar veiklą, kuri pažeidžia šias sąlygas, praneškite mums.

11.2 Galite pranešti mums apie bet kokią tokią medžiagą ar veiklą el. paštu.

12. Ribotos garantijos

12.1 Mes negarantuojame ir neatstovaujame:

(a) mūsų svetainėje paskelbtos informacijos išsamumą arba tikslumą;

b) ar svetainėje esanti medžiaga yra atnaujinta; arba

c) kad svetainė ar bet kuri svetainėje teikiama paslauga išliks pasiekiama.

12.2 Pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra be įspėjimo ar paaiškinimo nutraukti arba pakeisti bet kurią arba visas mūsų svetainės paslaugas ir nustoti skelbti savo svetainę; ir išskyrus tuos atvejus, kai šiose sąlygose aiškiai nurodyta kitaip, jūs neturėsite teisės į jokią kompensaciją ar kitokį mokėjimą nutraukus ar pakeitus bet kurias svetainės paslaugas arba jei mes nustosime skelbti svetainę.

12.3 Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus ir vadovaudamiesi 13.1 skirsniu, mes neįtraukiame jokių pareiškimų ir garantijų, susijusių su šių taisyklių ir sąlygų objektu, mūsų svetaine ir mūsų svetainės naudojimu.

13. Atsakomybės apribojimai ir pašalinimai

13.1 Jokia šiose sąlygose:

a) apriboti arba panaikinti bet kokią atsakomybę už mirtį arba asmens sužalojimą dėl neatsargumo;

(b) apriboti arba panaikinti bet kokią atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą klaidinantį pateikimą;

(c) apriboti bet kokius įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal taikomus įstatymus; arba

d) neįtraukti jokių įsipareigojimų, kurių negalima atmesti pagal taikomus įstatymus.

13.2 Atsakomybės apribojimai ir išimtys, nustatyti šiame 13 skirsnyje ir kitur šiose sąlygose:

a) jiems taikomas 13.1 skirsnis; ir

(b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius pagal šias sąlygas arba susijusius su šių sąlygų dalyku, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą) ir už įstatymų nustatytų pareigų pažeidimą, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip. šiose sąlygose.

13.3 Jei mūsų svetainė ir mūsų svetainėje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

13.4 Mes nebūsime jums atsakingi už jokius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio įvykio ar įvykių, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame.

13.5 Mes nebūsime jums atsakingi už jokius verslo nuostolius, įskaitant (be apribojimų) pelno, pajamų, pajamų, naudojimo, gamybos, numatomų santaupų, verslo, sutarčių, komercinių galimybių ar prestižo praradimą ar žalą.

13.6 Mes nebūsime jums atsakingi už bet kokių duomenų, duomenų bazės ar programinės įrangos praradimą ar sugadinimą.

13.7 Mes nebūsime jums atsakingi už jokius specialius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą.

13.8 Jūs sutinkate, kad esame suinteresuoti apriboti savo pareigūnų ir darbuotojų asmeninę atsakomybę ir, atsižvelgdami į šį interesą, pripažįstate, kad esame ribotos atsakomybės įmonė; sutinkate, kad asmeniškai nereikšite pretenzijų mūsų pareigūnams ar darbuotojams dėl bet kokių nuostolių, kuriuos patiriate dėl svetainės ar šių sąlygų (žinoma, tai neapribos ar nepanaikins ribotos atsakomybės subjekto atsakomybės). pati už mūsų pareigūnų ir darbuotojų veiksmus ir neveikimą).

14. Šių sąlygų pažeidimai

14.1 Nepažeisdami kitų mūsų teisių pagal šias taisykles ir sąlygas, jei bet kokiu būdu pažeidžiate šias sąlygas arba jei pagrįstai įtariame, kad kokiu nors būdu pažeidėte šias sąlygas, galime:

a) išsiųsti jums vieną ar daugiau oficialių įspėjimų;

(b) laikinai sustabdyti jūsų prieigą prie mūsų svetainės;

(c) visam laikui uždrausti jums patekti į mūsų svetainę;

(d) blokuoti kompiuteriams, naudojantiems jūsų IP adresą, patekti į mūsų svetainę;

(e) susisiekti su bet kuriuo arba visais savo interneto paslaugų teikėjais ir paprašyti, kad jie blokuotų jūsų prieigą prie mūsų svetainės;

(f) pradėti teisinius veiksmus prieš jus dėl sutarties pažeidimo ar kitokio; ir/arba

(g) sustabdyti arba ištrinti jūsų paskyrą mūsų svetainėje.

14.2 Jei sustabdome, uždraudžiame arba blokuojame jūsų prieigą prie mūsų svetainės ar jos dalies, jūs neturite imtis jokių veiksmų, kad išvengtumėte tokio sustabdymo, draudimo ar blokavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, kitos paskyros kūrimą ir (arba) naudojimą).

15. Trečiųjų šalių svetainės

15.1 Mūsų svetainėje yra hipersaitų į kitas trečiosioms šalims priklausančias ir jų valdomas svetaines; tokie hipersaitai nėra rekomendacijos.

15.2 Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio ir, vadovaudamiesi 13.1 skirsniu, neprisiimame atsakomybės už jas arba už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti jums naudojant jas.

16. Prekių ženklai

16.1 Visi mūsų logotipai ir kiti registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra mums priklausantys prekių ženklai; nesuteikiame leidimo naudoti šiuos prekių ženklus ir toks naudojimas gali pažeisti mūsų teises.

16.2 Trečiųjų šalių registruoti ir neregistruoti prekių ženklai arba paslaugų ženklai mūsų svetainėje yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė ir, jei šiose sąlygose nenurodyta kitaip, mes nepatvirtiname ir nesame susiję su jokiu tokių teisių turėtoju. ir todėl negalime suteikti jokios licencijos naudotis tokiomis teisėmis.

17. Variacija

17.1 Mes galime retkarčiais peržiūrėti šias sąlygas.

17.2 Patikslintos taisyklės ir sąlygos taikomos naudojant mūsų svetainę nuo pataisytų sąlygų ir sąlygų paskelbimo svetainėje dienos, ir jūs atsisakote bet kokių teisių, apie kurias kitu atveju jums gali tekti pranešti arba sutikti su jais. 17.3. Jei aiškiai sutikote su šiomis sąlygomis, paprašysime jūsų aiškaus sutikimo su bet kokiu šių taisyklių ir sąlygų peržiūrėjimu; ir jei per mūsų nurodytą laikotarpį nesuteiksite aiškaus sutikimo su peržiūrėtomis sąlygomis, išjungsime arba ištrinsime jūsų paskyrą svetainėje, o jūs turite nustoti naudotis svetaine.

18. Užduotis

18.1 Jūs sutinkate, kad galime perleisti, perduoti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip tvarkyti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias sąlygas.

18.2 Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo negalite perleisti, perduoti, sudaryti subrangos sutartis ar kitaip vykdyti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias sąlygas.

19. Atskiriamumas

19.1 Jei teismas ar kita kompetentinga institucija nustato, kad šių sąlygų nuostata yra neteisėta ir (arba) neįgyvendinama, kitos nuostatos galioja toliau.

19.2 Jei kuri nors neteisėta ir (arba) neįgyvendinama šių taisyklių ir sąlygų nuostata būtų teisėta arba vykdytina, jei jos dalis būtų ištrinta, ta dalis bus laikoma ištrinta, o likusi nuostatos ir toliau galios.

20. Trečiųjų asmenų teisės

20.1 Sutartis pagal šias sąlygas yra mūsų ir jūsų naudai ir nėra skirta jokiai trečiajai šaliai gauti naudos ar būti vykdoma.

20.2 Šalių teisių pagal sutartį įgyvendinimas pagal šias sąlygas nepriklauso nuo jokios trečiosios šalies sutikimo.

21. Visa sutartis

21.1 Atsižvelgiant į 13.1 skirsnį, šios sąlygos kartu su mūsų privatumo ir slapukų politika sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų dėl jūsų naudojimosi mūsų svetaine ir pakeičia visas ankstesnes sutartis tarp jūsų ir mūsų dėl jūsų mūsų svetainės naudojimas.

22. Teisė ir jurisdikcija

22.1 Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Anglijos teisę.

22.2 Bet kokie ginčai, susiję su šiomis sąlygomis ir sąlygomis, priklauso išimtinei Anglijos teismų jurisdikcijai.

23. Teisės aktų ir teisės aktų nustatyta informacija

23.1 Esame registruoti Įmonių namuose; internetinę registro versiją galite rasti adresu https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11378703, o mūsų registracijos numeris yra 11378703.

24. Mūsų duomenys

24.1 Ši svetainė priklauso „GeoSmartPro Ltd.“ ir ją valdo.

24.2 Esame registruoti Anglijoje ir Velse registracijos numeriu 11378703, o mūsų registruota buveinė yra GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.3 Mūsų pagrindinė verslo vieta yra GeoSmartPro Ltd, 1,70 Watford Croxley, 1st  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.4 Su mumis galite susisiekti:

a) paštu, naudojant pirmiau nurodytą pašto adresą;

(b) naudojant mūsų svetainės kontaktinę formą;

c) telefonu, jei  mūsų svetainėje tuo metu yra paskelbtas kontaktinis numeris; arba

(d) el. paštu, naudojant mūsų svetainėje paskelbtą el. pašto adresą, jei toks tuo metu yra.

bottom of page