top of page

PRIVATUMAS IR

Slapukų POLITIKA

1.       Įvadas

1.1     Esame įsipareigoję saugoti savo svetainės lankytojų ir klientų privatumą; šioje politikoje paaiškiname, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis.

1.2     Ši politika taikoma, kai mes veikiame kaip duomenų valdytojai jūsų asmens duomenų atžvilgiu; kitaip tariant, kai nustatome tų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.3     Savo svetainėje naudojame slapukus. Jei šie slapukai nėra griežtai būtini mūsų svetainei ir paslaugoms teikti, mes paprašysime jūsų sutikimo su slapukų naudojimu, kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje.

1.4     Šioje politikoje „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „GeoSmartPro Ltd.“. Daugiau informacijos apie mus rasite 17 skyriuje.

2.       Kaip naudojame jūsų asmens duomenis

2.1     Šiame 2 skirsnyje mes išdėstėme:

a)     bendrosios asmens duomenų kategorijos, kurias galime tvarkyti;

b)     asmens duomenų, kurių negavome tiesiogiai iš jūsų, atveju tų duomenų šaltinis ir konkrečios kategorijos;

c)     tikslai, kuriais galime tvarkyti asmens duomenis; ir

d)     duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

2.2     Galime tvarkyti duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis („naudojimo duomenys“). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų paslaugos naudojimo laiką, dažnumą ir modelį. Naudojimo duomenų šaltinis yra mūsų analizės stebėjimo sistema. Šie naudojimo duomenys gali būti tvarkomi siekiant analizuoti naudojimąsi svetaine ir paslaugomis. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent mūsų svetainės ir paslaugų stebėjimas ir tobulinimas.

2.3     Galime apdoroti jūsų paskyros duomenis („sąskaitos duomenys“). Paskyros duomenys gali apimti jūsų vardą ir el. pašto adresą. Sąskaitos duomenų šaltinis esate jūs arba jūsų darbdavys. Paskyros duomenys gali būti tvarkomi mūsų svetainės veikimo, paslaugų teikimo, mūsų svetainės ir paslaugų saugumo užtikrinimo, duomenų bazių atsarginių kopijų kūrimo ir bendravimo su jumis tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

2.4     Mes galime apdoroti informaciją, kurią skelbiate paskelbti mūsų svetainėje arba naudodamiesi mūsų paslaugomis („publikacijos duomenys“). Publikacijos duomenys gali būti tvarkomi siekiant sudaryti sąlygas tokiam publikavimui ir administruoti mūsų svetainę bei paslaugas. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

2.5     Mes galime apdoroti informaciją, esančią bet kurioje užklausoje, kurią mums pateikiate dėl prekių ir (arba) paslaugų ("užklausos duomenys"). Užklausos duomenys gali būti tvarkomi atitinkamų prekių ir (arba) paslaugų Jums siūlymo, rinkodaros ir pardavimo tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.

2.6     Galime apdoroti informaciją, susijusią su mūsų santykiais su klientais, įskaitant klientų kontaktinę informaciją (toliau – santykių su klientais duomenys). Ryšių su klientais duomenys gali apimti jūsų vardą, pavardę, darbdavį, pareigas ar pareigas, jūsų kontaktinius duomenis ir informaciją, kuri yra mūsų ir jūsų ar jūsų darbdavio bendraujant. Ryšių su klientais duomenų šaltinis esate jūs arba jūsų darbdavys. Ryšių su klientais duomenys gali būti tvarkomi mūsų santykių su klientais valdymo, bendravimo su klientais, šių ryšių įrašų ir mūsų produktų bei paslaugų reklamavimo klientams tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas santykių su klientais valdymas.

2.7     Mes galime apdoroti informaciją, susijusią su sandoriais, įskaitant prekių ir paslaugų pirkimą, kuriuos sudarote su mumis ir (arba) per mūsų svetainę ("sandorių duomenys"). Operacijos duomenys gali apimti jūsų kontaktinius duomenis, kortelės duomenis ir operacijos duomenis. Sandorių duomenys gali būti tvarkomi siekiant tiekti įsigytas prekes ir teikti paslaugas bei tinkamai registruoti šiuos sandorius. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų ėmimasis jūsų prašymu tokiai sutarčiai sudaryti ir mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

2.8     Mes galime apdoroti informaciją, kurią mums pateikiate, norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. pašto pranešimus ir (arba) naujienlaiškius („pranešimų duomenys“). Pranešimų duomenys gali būti tvarkomi atitinkamų pranešimų ir (arba) naujienlaiškių siuntimo tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutikimas.

2.9     Mes galime apdoroti informaciją, esančią bet kokiame pranešime, kurį mums siunčiate ("korespondencijos duomenys"). Korespondencijos duomenys gali apimti komunikacijos turinį ir metaduomenis, susijusius su ryšiu. Mūsų svetainė generuos metaduomenis, susijusius su komunikacija, atlikta naudojant svetainės kontaktines formas. Korespondencijos duomenys gali būti tvarkomi bendravimo su Jumis ir įrašų saugojimo tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas bei bendravimas su vartotojais.

2.11  Mes galime tvarkyti bet kokius šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, kai to reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti, tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent mūsų, jūsų ir kitų asmenų teisinių teisių apsauga ir užtikrinimas.

2.12  Mes galime tvarkyti bet kokius šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, kai tai būtina siekiant gauti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką arba gauti profesionalų patarimą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkama mūsų verslo apsauga nuo rizikos.

2.13  Be konkrečių tikslų, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame 2 skirsnyje, mes taip pat galime tvarkyti bet kokius jūsų asmens duomenis, kai toks tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, kurie mums taikomi, arba apsaugoti savo ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

 

4.       Savo asmens duomenų teikimas kitiems

 

4.2     Galime atskleisti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams tiek, kiek tai pagrįstai būtina siekiant gauti arba išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą arba pareikšti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar vykstant teismo procesui. arba administracine ar neteismine tvarka.

4.4     Finansines operacijas, susijusias su mūsų svetaine ir paslaugomis, gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, Paypal ir Stripe. Mes dalinsimės operacijų duomenimis su savo mokėjimo paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina siekiant apdoroti jūsų mokėjimus, grąžinti tokius mokėjimus ir nagrinėti skundus bei užklausas, susijusias su tokiais mokėjimais ir pinigų grąžinimu. Informacijos apie mokėjimo paslaugų teikėjų privatumo politiką ir praktiką galite rasti adresu https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev ir https://stripe.com/gb/privacy.

4.5     Mes galime atskleisti jūsų užklausos duomenis vienam ar keliems iš tų pasirinktų trečiųjų šalių prekių ir paslaugų tiekėjų, nurodytų mūsų svetainėje, kad jie galėtų susisiekti su jumis, kad jie galėtų pasiūlyti, parduoti ir parduoti jums atitinkamas prekes ir (arba) paslaugas. . Kiekviena tokia trečioji šalis veiks kaip duomenų valdytojas, susijęs su užklausos duomenimis, kuriuos jai teikiame; ir susisiekus su jumis kiekviena tokia trečioji šalis pateiks jums savo privatumo politikos, kuri reglamentuos tos trečiosios šalies jūsų asmens duomenų naudojimą, kopiją.

4.6     Be konkrečių šiame 4 skirsnyje nurodytų asmens duomenų atskleidimo, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti jūsų gyvybinius interesus arba kito fizinio asmens interesus. Taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti, tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje.

5.       Tarptautinis jūsų asmens duomenų perdavimas

5.1     Šiame 5 skyriuje pateikiame informaciją apie aplinkybes, kuriomis Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE).

5.2     Jūs pripažįstate, kad asmens duomenys, kuriuos pateikiate paskelbti per mūsų svetainę ar paslaugas, gali būti prieinami internete visame pasaulyje. Negalime užkirsti kelio kitiems asmenims naudoti (ar netinkamai naudoti) tokius asmens duomenis.

6.       Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

6.1     Šiame 6 skirsnyje išdėstyta mūsų duomenų saugojimo politika ir tvarka, kuri yra skirta padėti užtikrinti, kad laikysimės teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų saugojimu ir ištrynimu.

6.2     Asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome bet kokiu tikslu ar tikslais, nesaugomi ilgiau, nei to reikia tam tikslui ar tiems tikslams pasiekti.

6.3     Jūsų asmens duomenis saugosime taip:

a)     Visi asmens duomenys, įvesti į mūsų svetainę, bus saugomi mažiausiai 5 metus nuo 2019 m. gruodžio 21 d. ir ne ilgiau kaip 10 metų nuo 2019 m. gruodžio 21 d . [1] 

6.4     Kai kuriais atvejais mes negalime iš anksto nurodyti laikotarpių, kuriuos jūsų asmens duomenys bus saugomi. Tokiais atvejais saugojimo laikotarpį nustatysime pagal šiuos kriterijus:

a)     Jūsų asmens duomenų, įvestų į mūsų svetainę, saugojimo laikotarpis bus nustatytas atsižvelgiant į Jūsų individualų atvejį. [2] 

6.5     Nepaisydami kitų šio 6 skirsnio nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, kai toks saugojimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

7.       Pataisos

7.1     Kartkartėmis galime atnaujinti šią politiką, paskelbdami naują versiją savo svetainėje.

7.2     Retkarčiais turėtumėte patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinti bet kokiais šios politikos pakeitimais.

7.3     Apie reikšmingus šios politikos pakeitimus galime pranešti el. paštu arba per mūsų svetainėje esančią privačių pranešimų sistemą.

8.       Jūsų teisės

8.1     Šiame 8 skyriuje apibendriname teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus. Kai kurios teisės yra sudėtingos ir ne visa informacija buvo įtraukta į mūsų santraukas. Atitinkamai, norėdami išsamiai paaiškinti šias teises, turėtumėte perskaityti atitinkamus įstatymus ir reguliavimo institucijų gaires.

8.2     Pagrindinės jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą yra šios:

a)     teisė susipažinti;

b)     teisę į ištaisymą;

c)     teisė ištrinti;

d)     teisę apriboti tvarkymą;

(e)     teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

f)     teisę į duomenų perkeliamumą;

(g)     teisę skųstis priežiūros institucijai; ir

h)     teisę atšaukti sutikimą.

8.3     Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, jei tai darome, prieigą prie asmens duomenų, kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima išsamią informaciją apie tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Jei kitų asmenų teisės ir laisvės nebus paveiktos, mes pateiksime jums jūsų asmens duomenų kopiją. Pirmasis egzempliorius bus pateiktas nemokamai, tačiau už papildomus egzempliorius gali būti taikomas pagrįstas mokestis.8.4   Jūs turite teisę reikalauti, kad bet kokie netikslūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, kad būtų papildyti visi neišsamūs Jūsų asmens duomenys.

8.5     Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę be nepagrįsto delsimo ištrinti savo asmens duomenis. Tokios aplinkybės apima: asmens duomenys nebereikalingi siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; atšaukiate sutikimą tvarkyti sutikimu pagrįstą sutikimą; jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras galiojančių duomenų apsaugos įstatymų taisykles; tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais; ir asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tačiau yra teisės ištrinti informaciją išimčių. Bendrosios išimtys apima atvejus, kai tvarkymas yra būtinas: siekiant įgyvendinti saviraiškos ir informacijos laisvę; už teisinės prievolės vykdymą; arba teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.

8.6     Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tokios aplinkybės yra: Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą; tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs prieštaraujate ištrynimui; mums nebereikia asmens duomenų mūsų tvarkymo tikslais, tačiau jums reikia asmens duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti; ir jūs prieštaravote apdorojimui, kol bus patvirtintas tas prieštaravimas. Jei tvarkymas buvo apribotas šiuo pagrindu, mes galime ir toliau saugoti jūsų asmens duomenis. Tačiau mes jį tvarkysime tik kitaip: su jūsų sutikimu; teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti arba ginti; kito fizinio ar juridinio asmens teisių gynimui; arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

8.7     Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tiek, kiek teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra tas, kad tvarkymas yra būtinas: kad būtų galima atlikti užduotį, atliekamą viešąjį interesą arba vykdant bet kokius mums suteiktus oficialius įgaliojimus; arba mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais. Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti asmens informaciją, nebent galėsime įrodyti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, viršijančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

8.8     Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiuo tikslu.

8.9     Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistikos tikslais remdamiesi su jūsų konkrečia situacija, nebent tvarkymas yra būtinas vykdant užduotį, atliekamą dėl viešojo intereso.

8.10  Tiek, kiek teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

a)     sutikimas; arba

b)     kad duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba norint imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,

        ir toks tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis, jūs turite teisę gauti iš mūsų savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau ši teisė netaikoma, kai ji neigiamai paveiktų kitų teises ir laisves.

8.11  Jei manote, kad jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus, turite teisinę teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už duomenų apsaugą. Tai galite padaryti ES valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba tariamo pažeidimo vieta.

8.12  Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, jūs turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Atšaukimas neturės įtakos apdorojimo teisėtumui prieš atšaukimą.

8.13  Be kitų šiame 8 skirsnyje nurodytų būdų, galite pasinaudoti bet kuriomis savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, raštu mums pranešę.

9.       Trečiųjų šalių svetainės

9.1     Mūsų svetainėje yra hipersaitų į trečiųjų šalių svetaines ir išsamią informaciją apie jas.

9.2     Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už trečiųjų šalių privatumo politiką ir praktiką.

10.     Vaikų asmens duomenys

10.1  Mūsų svetainė ir paslaugos yra skirtos vyresniems nei 18 metų asmenims. [3] 

10.2  Jei turime pagrindo manyti, kad savo duomenų bazėse laikome jaunesnio amžiaus asmens duomenis, tuos asmens duomenis ištrinsime.

11.     Informacijos atnaujinimas

11.1  Praneškite mums, jei mūsų turima asmeninė informacija apie jus turi būti pataisyta ar atnaujinta.

12.     Apie slapukus

12.1  Slapukas yra failas, kuriame yra identifikatorius (raidžių ir skaičių eilutė), kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei ir išsaugo naršyklė. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė paprašo serverio puslapio.

12.2  Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „seanso“ slapukai: nuolatinį slapuką išsaugos žiniatinklio naršyklė ir jis galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos, nebent vartotojas jį ištrins nepasibaigus galiojimo laikui; Kita vertus, seanso slapukas nustos galioti pasibaigus vartotojo seansui, kai bus uždaryta interneto naršyklė.

12.3  Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų vartotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su slapukuose saugoma ir iš jų gaunama informacija.

13.     Slapukai, kuriuos naudojame

13.1  Slapukus naudojame šiais tikslais:

a)     autentifikavimas – naudojame slapukus, kad galėtume jus atpažinti, kai lankotės mūsų svetainėje ir naršydami mūsų svetainėje (šiuo tikslu naudojami slapukai: nuolatiniai slapukai);

c)     pirkinių krepšelis – naudojame slapukus, kad išlaikytume Jūsų pirkinių krepšelio būklę, kai naršote mūsų svetainėje (šiuo tikslu naudojami slapukai: nuolatiniai slapukai);

d)     personalizavimas – naudojame slapukus, kad išsaugotume informaciją apie jūsų pageidavimus ir pritaikytume savo svetainę jums (šiam tikslui naudojami slapukai: nuolatiniai slapukai);

(e)     saugumas – naudojame slapukus kaip saugumo priemonių elementą, naudojamą vartotojų paskyroms apsaugoti, įskaitant apsisaugojimo nuo nesąžiningo prisijungimo duomenų naudojimo ir mūsų svetainės bei paslaugų apskritai apsaugai (šiuo tikslu naudojami slapukai yra nuolatiniai);

f)     reklama – naudojame slapukus, kad padėtume rodyti jums aktualias reklamas (šiam tikslui naudojami slapukai: nuolatiniai slapukai);

(g)     analizė – naudojame slapukus, kad galėtume analizuoti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir veikimą (šiam tikslui naudojami slapukai: nuolatiniai slapukai); ir

h)     sutikimas su slapukais – naudojame slapukus, kad išsaugotume jūsų nuostatas, susijusias su slapukų naudojimu apskritai (šiam tikslui naudojami slapukai yra nuolatiniai slapukai).

14.     Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai

14.1  Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus ir šie slapukai gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.

14.2  Mes naudojame Google Analytics, kad analizuotume naudojimąsi mūsų svetaine. „Google Analytics“ informaciją apie svetainės naudojimą renka naudodama slapukus. Su mūsų svetaine susijusi informacija yra naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi mūsų svetaine kurti. „Google“ privatumo politika pasiekiama adresu https://www.google.com/policies/privacy/ . Atitinkami slapukai yra: nuolatiniai slapukai.

14.3  Savo svetainėje skelbiame „Google AdSense“ skelbimus pagal pomėgius. „Google“ juos pritaikė, kad atspindėtų jūsų pomėgius. Siekdama nustatyti jūsų pomėgius, „Google“ stebės jūsų elgesį mūsų svetainėje ir kitose žiniatinklio svetainėse naudodama slapukus. Galite peržiūrėti, ištrinti arba pridėti interesų kategorijas, susietas su jūsų naršykle, apsilankę adresu https://adssettings.google.com . Taip pat galite atsisakyti „AdSense“ partnerių tinklo slapuko naudodami šiuos nustatymus arba naudodami Network Advertising Initiative kelių slapukų atsisakymo mechanizmą adresu http://optout.networkadvertising.org . Tačiau šie atsisakymo mechanizmai patys naudoja slapukus, o jei išvalysite slapukus iš naršyklės, atsisakymas nebus išlaikytas. Jei norite užtikrinti, kad tam tikros naršyklės atsisakymas būtų išlaikytas, galbūt norėsite naudoti „Google“ naršyklės papildinius, pasiekiamus adresu https://support.google.com/ads/answer/7395996 . Atitinkami slapukai yra: nuolatiniai slapukai.

 

15.     Slapukų valdymas

15.1  Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir ištrinti slapukus. Skirtingose naršyklėse ir versijose naudojami skirtingi metodai. Tačiau naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir ištrynimą galite gauti naudodami šias nuorodas:

a)     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt („Chrome“);

b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences („Firefox“);

c)     http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ („Opera“);

d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies („Internet Explorer“);

(e)     https://support.apple.com/kb/PH21411 („Safari“); ir

f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

15.2  Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.

15.3  Jei užblokuosite slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

17.     Mūsų detalės

17.1  Ši svetainė priklauso GeoSmartPro Ltd.

17.2  Esame registruoti Anglijoje ir Velse registracijos numeriu 11378703, o mūsų registruota buveinė yra GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st.  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

17.3  Mūsų pagrindinė verslo vieta yra GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Floor, Building 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA..

17.4  Su mumis galite susisiekti:

a)     paštu aukščiau nurodytu pašto adresu;

b)     naudojant mūsų svetainės kontaktinę formą;

c)     telefonu, jei  mūsų svetainėje tuo metu yra paskelbtas kontaktinis numeris; arba

d)     paštu, karts nuo karto naudodamiesi mūsų svetainėje skelbiamu el. pašto adresu.

bottom of page