Kaip nustatyti įrenginio tinklo ryšio būseną (Wi-Fi)?

Yra dviejų tipų įrenginių tinklo paskirstymas: EZ režimas (greita blykstė) ir AP režimas (lėta blykstė).

  1. EZ režimas (greita blykstė) : Pirmiausia įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas ilgiau nei 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginį. Tada paspauskite ir palaikykite įrenginio mygtuką „Režimas“ maždaug 5 sekundes, kol įrenginio indikatorius pradės greitai mirksėti. Dabar įrenginys pereina į EZ režimą. Dabar galite pridėti įrenginį.

  2. AP režimas (lėtas blyksnis): Nereikia išjungti įrenginio, bet reikia paspausti ir palaikyti įrenginio mygtuką „Režimas“ apie 5 sekundes, kol įrenginio indikatorius greitai mirksės, kol įrenginio indikatorius pradės šviesti. lėtai mirksi ir prietaisas persijungia į AP režimą. Dabar galite pridėti įrenginį.